סיוע לימודי לילדים מוגבלים

פעילויות שמחה ותקווה לילדים חולים

קידום ספורטיבי לילדים ונוער

פיתוח יכולות רגש נגינה ומוזיקה

תרבות ואומנות כישרונות צעירים

חטיבת מחקר ופיתוח רפואי

מחלקה למגשימי משאלות

קו פתוח לרווחה והתנדבות